Na stavbách často dochází k mnoha nehodám, a někdy i smrtelným. Ve většině případů se jedná o zcela zbytečné nehody, kterým šlo předejít jednoduchými kroky. Jedním z nich je použití dopravního značení.

Nebezpečí práce ve stavebnictví by nikdy neměla být přehlížena, a ať už jste učeň nebo stavbyvedoucí, je povinností každého na stavbě zajistit všechny v bezpečí.

Dopravní značení v Praze se snaží takovým nehodám předejít, proto ve své nabídce produktů na webu topznak.cz nabízí pouze kvalitní značení.

Každý pracovník potřebuje všechna potřebná školení

Většině z nás se to může zdát samozřejmé, ale když se denní seznam úkolů prodlužuje rychleji, než se věci odškrtávají, nebo projekty na místě zaostávají za plánem, je snadné zapomenout po nějaké době na školení zaměstnanců. Součástí školení zaměstnanců je také pokyn k respektování dopravního značení.

Použijte značení ke zdůraznění každého nebezpečí na místě

Značení je vedením stavby často přehlíženo nebo podceňováno.

Bezpečnostní značky jsou poskytovány (nebo jsou umístěny) a udržovány za okolností, kdy existuje významné riziko pro zdraví a bezpečnost. Dopravní značení by se však mělo používat pouze ve spojení s bezpečnostními postupy a neměly by je nahrazovat.

Dopravní značení by mělo být vždy viditelné a včas informovat o překážce na vozovce, o potencionálním nebezpečích v lese, nebo u vody. Kvalitní reflexní materiál odolávající povětrnostním vlivům je klíčový a nutný. TOP Znak s.r.o. disponuje mnoha typy dopravního značení vhodné do většiny oborů.

Jasná komunikace je klíčová

Ať už se jedná o komunikaci verbální, písemnou nebo pomocí nápisů či zančení, komunikace je klíčová v každém odvětví. Všichni zaměstnanci musí mít přehled o každodenních cílech a činnostech a také musí být informováni o potenciálních nebezpečích.