Pokud máte majetek, který potřebujete ochránit, vhodnou volbou může být založení svěřeneckého fondu.

Co je svěřenecký fond a jak funguje?

Jedná se o soubor majetku, který do fondu vyčlenil jeho zakladatel a který je určený pro konkrétní účely. Výhodou je, že majetek, který je do fondu vložen, zůstává v anonymitě a nemá formální právní subjektivitu. Péčí o fond je pověřený správce, kterého určuje zakladatel fondu. Správce má za úkol hlídat naplňování účelu fondu a případně rozmnožovat jeho majetkovou podstatu. Nárok na veškerý majetek má pouze beneficient, jehož opět určil zakladatel fondu.

Kdo může fond založit a co do něj lze vložit?

Může se jednat o osobu právnickou i fyzickou a svěřenský fond může být určen pro účely soukromé i veřejné. Do fondu můžete vložit jakoukoli movitou i nemovitou věc. Svěřenecký fond nabízí velkou variabilitu a výhodou je, že na fond nedohlíží stát.

Jaké výhody fond nabízí?

Fond lze využít v případě, že chcete zabezpečit svoji rodinu, uchovat majetek pro pozdější dobu nebo se zabezpečit pro důchod. Majetek vložený do svěřeneckého fondu, je chráněný před exekucí a insolvencí.

Jedná-li se o majetek společnosti, fond nabízí zajištění její správy a rozdělení majetku mezi společníky nebo další osoby. Také může sloužit jako forma zaměstnaneckého benefitu. Bonusem je pak anonymita vlastnických struktur.

Pokud má fond splňovat účely veřejně prospěšné, pak je jeho cílem veřejné blaho. Nejčastěji bývá určen k účelům kulturním, vzdělávacím nebo vědeckým.

Na koho se obrátit?

Pokud přemýšlíte nad založením svěřeneckého fondu, obraťte se na odborníky ze společnosti Alpha Citizen. Díky nezávazné telefonické konzultaci, která netrvá dlouho a je bezplatná, zjistíte, jakým způsobem probíhá případná spolupráce a dostane se vám vhodného návrhu, který je pak na vašem uvážení. Nic není závazné a je jen vás, zda se pro spolupráci rozhodnete.