K usměrnění provozu na pozemních komunikacích ne vždy stačí svislé či vodorovné dopravní značení. Někdy je potřeba toto doplnit o další prvky. Nejsou to ale jenom silnice jako takové, týká se to také uzavřených areálů, jako jsou například parkoviště u soukromých objektů. Co lze v těchto prostorách použít a jak přispět k celkovému zvýšení bezpečnosti při průjezdu vozidel? Pojďme se na naše možnosti podívat v tomto článku.

Regulace rychlosti průjezdu vozidel

Pokud jde o samotný průjezd vozidel, můžeme si poměrně jednoduše vynutit dodržování rychlosti. K tomuto účelu slouží dobře známé zpomalovací retardéry. Ty prakticky s jistotou donutí řidiče přizpůsobit rychlost terénní nerovnosti. Existují různé typy zpomalovacích prahů. Jedná se o:

  • Zpomalovací práh – typ CZ
  • Zpomalovací práh – typ SES

První z typů je určen na nižší rychlosti od 10 do 30 km/h, druhý z typů je pak na rychlosti od 20 do 40 km/h. První uváděný typ se používá hlavně v obytných čtvrtích, u škol nebo u přechodů. Druhý typ je zase více určen pro vyšší zatížení, a to třeba i nákladními vozidly a používá se třeba na parkovišti nebo u vjezdu do objektu.

Profesionální instalace dle platných zákonů

V současné době existují společnosti, které vám samozřejmě pomohou instalaci takových mechanizmů realizovat. Na parkovišti to nejsou jen retardéry, ale mohou to být třeba také parkovací zábrany. Ty se používají všude tam, kde je kupříkladu potřeba zajistit rezervaci parkovacího místa, případně zabránit vjezdu vozidel tam, kde si to nepřejeme.

Nabízejí se různé typy těchto zábran, které jsou uzamykatelné. Specializované firmy veškeré tyto systémy instalují dle platných podmínek. Ty jsou stanoveny Ministerstvem dopravy. Využijete-li služeb certifikované firmy, můžete si být jisti profesionální realizací a splněním všech nutných podmínek.