Řeší se v každém zaměstnání. Ve velkých i malých firmách, stejně jako v různých oblastech podnikání. Proč tomu tak je, to je celkem jasné. Důvodů je celá řada a my se podíváme na ty hlavní. A to ve spolupráci se špičkou dané oblasti, kterou je Visap.cz. Pro tu je prevence pracovních úrazů doslova denním chlebem a je to právě tato společnost, která dokáže navrhnout odpovídající řešení. A jaké jsou důvody, proč danou oblast nepodceňovat?

Náklady na léčení zaměstnance nejsou malé

V první řadě je třeba myslet na to, kolik stojí takový zaměstnanec. Pokud vše probíhá tak jak má, tak si svou mzdu odpracuje a firmě na ni vydělá. Pokud by došlo k jeho zranění, je to problém. Hlavně z důvodu, že by se jednalo o pracovní úraz. A tady mluvíme o tom, že zaměstnanec nejenom nepracuje, ale firmu stále stojí peníze. Jaké?

  • První týdny neschopenky
  • Doplacení plné mzdy
  • Případné bolestné

Hrozí také velké pokuty

U finančních problémů pro firmu ještě zůstaneme. Plynou totiž z toho, že kontrolní mechanismy státu fungují celkem dobře. A tak může dojít k různým zjištěním. Třeba i těm, že ve firmě nebylo myšleno na prevenci, byla podceňována školení a neexistoval zde žádný bezpečnostní systém. Toto všechno vede k jedinému. K udělení pokuty, která v dnešní době není nijak malá. O tom se již řada společností přesvědčila.

Může se zvýšit efektivita práce

Vedlejší efekt důrazu na bezpečnost na pracovišti je rozhodně i to, že se zvýší efektivita práce. Jsou zpracovány takové postupy, které jsou nejenom bezpečnější, ale také efektivnější. Nehledě na to, že se zaměstnanci pohybují na svých místech, čímž nemusí docházet ani k případným prodlevám ve výrobě, ale třeba v expedici, nebo v souvislosti s naskladňováním zboží. Dále zde připomeňme i to, že je minimalizováno riziko vyřazení klíčových zaměstnanců, na kterých některé provozy doslova stojí.